25 November 2014

Menjadi Kekasih Allah SWT

Mengarungi Samudera Hidayah Menatap Kemilau Cahaya Hikmah

"Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya." (Q.s. Fathir : 2).

"Ya Allah, Dzat Yang Mengetahui kelemahan dari memuji-MU. Aku memohon ke-pada-Mu, dengan orang yang paling sempurna dalam memujimu, yang telah engkau bukakan kepadanya hakikat nama dan sifat-Mu serta kelembutan tajali Dzat-Mu, sehingga ia dapat bermakrifat terhadap kesempurnaan-Mu, dan Engkau telah memberinya ilham untuk memuji-Mu dengan sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, agar Engkau memberikan rahmat dan salam kepadanya sesuai dengan kesempurnaan-Mu yang suci dan semoga Engkau meratakan rahmat dan salam itu kepada yang wujud, yakni kepada para nabi, rasul, malaikat dan hamba-hamba-Mu yang shalih. Mereka semua mendapat karunia yang agung itu.

Sumber : Menjadi Kekasih Allah - Syaikh Abdul Qadir al-Jailani

Tidak ada komentar:

Posting Komentar